โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม
256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100